Friday, 11 May 2012

Fakafe'iloaki - fakatonga.

Ko homau mo'unga 'a Mount Wellington.
Ko homau vaitafe 'a Tamaki.
Ko 'eku tangata'eiki 'a Samuela Finepolo.
Ko 'eku fine'eiki 'a 'Ema Finepolo.
Ko hoku fonua 'a Tonga.
Ko hoku hingoa ko Salesi Finepolo.

No comments: