Friday, 11 May 2012

Fakafe'iloaki - fakatonga.

Ko homau mo'unga 'a Mount Wellington.
Ko homau vaitafe 'a Tamaki.
Ko 'eku tangata'eiki 'a Lole Mateo.
Ko 'eku fine'eiki 'a Penita Mateo.
Ko hoku fonua 'a Tonga.
Ko hoku hingoa ko Kika Mateo.

1 comment:

lata said...

Hi Kika I like your Art work.