Friday, 11 May 2012

Fakafe'iloaki - fakatonga.

Ko homau mo'unga 'a Mount Wellington.
Ko homau vaitafe 'a Tamaki.
Ko 'eku tangata'eiki 'a 'Aho.
Ko 'eku fine'eiki 'a Ma'ata.
Ko hoku fonua 'a Tonga.
Ko hoku hingoa ko Sitaleki.

No comments: