Friday, 11 May 2012

Fakafe'iloaki - fakatonga.

Ko homau mo'unga 'a Mount Wellington.
Ko homau vaitafe 'a Tamaki.
Ko 'eku tangata'eiki 'a Tevita Mafua .
Ko 'eku fine'eiki 'a Lili Mafua.
Ko hoku fonua 'a Tonga.
Ko hoku hingoa ko Fineasi Mafua.

No comments: