Friday, 11 May 2012

Fakafe'iloaki - Fakatonga.

Ko homau mo'unga 'a Mount Wellington.
Ko homau vaitafe 'a Tamaki.
Ko 'eku tangata'eiki 'a Malakai Fonua.
Ko 'eku fine'eiki 'a Salote Fonua.
Ko hoku fonua 'a Tonga.
Ko hoku hingoa ko Melenaite Fonua 'Ata'ata.

2 comments:

Anonymous said...

HI MELE YOU NICE

Anonymous said...

HI MELE YOU NICE