Friday, 11 May 2012

Mihi.

Ko Mount Wellington toku maunga.
Ko Tamaki toku awa.
Ko John toku papa.
Ko Siale toku mama.
Ko Nieu toku whenua.
Ko Justin toku ingoa.

No comments: