Friday, 11 May 2012

Mihi.

Ko Mount Wellington toku maunga.
Ko Tamaki toku awa.
Ko  David toku papa.
Ko  Maria toku mama.
Ko Niue toku whenua.
Ko Dallas toku ingoa.

No comments: