Friday, 11 May 2012

Mihi

Ko Mount Wellington toku maunga.
Ko Tamaki toku awa.
Ko James toku papa.
Ko Joslynn toku mama.
Ko Cook Island toku whenua.
Ko Nathan toku ingoa.

3 comments:

fineasi said...

hi i like your work justin.

dora and mele said...

hi nathan i wish you can come back and have a nice day at your nice school.

dora and dallas said...

hi nathan i like you work.