Friday, 11 May 2012

Mihi.

Ko Mount Wellington toku maunga.
Ko Tamaki toku awa.
Ko Timo toku papa.
Ko Antonina toku mama.
Ko New Zealand toku whenua.
Ko Dora Masua toku ingoa.

No comments: