Friday, 11 May 2012

Fakafe'iloaki - fakatonga.

Ko homau mo'unga 'a Mount Wellington.
Ko homau vaitafe 'a Tamaki.
Ko 'eku tangata'eiki 'a Fatongia Taufa.
Ko 'eku fine'eiki 'a Losena Taufa.
Ko hoku fonua 'a Tonga.
Ko hoku hingoa ko 'Inoke Lama Taufa.

No comments: