Friday, 11 May 2012

Fakafe'iloaki - fakatonga.

Ko homau mo'unga 'a Mount Wellington.
Ko homau vaitafe 'a Tamaki.
Ko 'eku tangata'eiki 'a Pese Afemui.
Ko 'eku fine'eiki 'a Hulita Afemui.
Ko Tonga 'a hoku fonua.
Ko Mateaki Afemui 'a hoku hingoa.

No comments: