Friday, 11 May 2012

Fakafe'iloaki - fakatonga.

Ko homau mo'unga 'a Mount Wellington.
Ko homau vaitafe 'a Tamaki.
Ko 'eku tangata'eiki ko Manase.
Ko 'eku fine'eiki 'a Hinanui.
Ko hoku fonua 'a Tonga.
Ko hoku hingoa ko Lata Angelica.

13 comments:

mele said...

Hi angelica I Like your mihi and it looks very cool and i like your art.

kika and mele said...

Hi Angelica I like your mihi.

AALIYAHNA said...

Hi Angelica I like your Mihi it looks very cool and your art looks cool tooo

AALIYAHNA said...

Hi Angelica I like your Mihi it looks very cool and your art looks cool tooo

AALIYAHNA said...

Hi Angelica I like your Mihi it looks very cool and your art looks cool tooo

AALIYAHNA said...

Hi Angelica I like your Mihi it looks very cool and your art looks cool tooo

AALIYAHNA said...

Hi Angelica I like your Mihi it looks very cool and your art looks cool tooo

lorraine said...

i like your filorur

lorraine said...

i like your filorur

Cherise said...

Hi I like your mihi

Cherise said...

Hi I like your mihi

AALIYAHNA said...

HI ANGELICA I LIKE YOUR MIHI I WISH THAT I HAVE A MIHI LIKE YOURS

aaliyahna said...

hi angelica i like your Mihi