Monday, 22 June 2015

Mahoney's Pepeha

My Pepeha 

Ko Mahoney tōku ingoa
Ko Lema'u tōku whaea
Ko Falanu tōku matua
Ko Glen Innes tōku kainga
Ko Taula tōku whanau
Ko Air New Zealand tōku waka
Ko Samoan tōku iwi
Ko Mt Wellington tōku maunga
Ko Tamaki tōku awa

No comments: